Van Os - Sonnevelt: Verhuur van meubilair voor stands, beurzen, congressen en events
Nl Fr En De
Nieuws
24/05/2019
dan-Koe-wel! Koe-bye!

Een geslaagd event! more news
Privacyverklaring

Privacyverklaring

(versie 22.05.2018)

Van Os-Sonnevelt neemt uw privacy ernstig. Daarom werden alle nodige maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen oneigenlijk gebruik ervan. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij van u bewaren, voor welke doeleinden die informatie gebruikt wordt, hoe u uw gegevens kunt inkijken en hoe u ze kunt laten verwijderen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verkregen via de websites van Van Os-Sonnevelt bvba, via medewerkers van onze klanten of die ons via partners ter beschikking gesteld worden voor de correcte uitvoering van opdrachten die u ons – rechtstreeks of onrechtstreeks – toevertrouwt: het leveren en ophalen van meubilair, tapijttegels en verbruiksartikelen.

Wanneer u zich voor het eerst op de website www.vanos.eu als klant registreert, worden volgende gegevens bijgehouden in uw persoonlijk profiel:

  • Persoonlijke identificatiegegevens
  • Contactgegevens
  • Firmagegevens

Zodra u via de website een eerste offerteaanvraag of bestelling geplaatst heeft, worden aan uw persoonlijk profiel de bestelhistoriek en de betalingshistoriek toegevoegd.

Via het contactformulier in het tabblad Contact kunt u schriftelijk een vraag, opmerking of suggestie overmaken aan Van Os-Sonnevelt. Ook hier worden de door u ingebrachte gegevens bewaard die nodig zijn om het bericht te beantwoorden en/of op te volgen.

COOKIES

De website www.vanos.eu maakt gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein gegevensbestand dat door onze website wordt opgeslagen op uw harde schijf. Het bestand bevat informatie over uw gebruiksvoorkeuren (taalkeuze, laatst bekeken artikelen) en helpt het gebruiksgemak van de website te verhogen.

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. U kunt deze instellingen evenwel wijzigen en ervoor kiezen geen cookies te accepteren of om bij elke cookie om een bevestiging te vragen. Door geen cookies te accepteren kunnen sommige functies op de website www.vanos.eu niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn.

BEWAARTERMIJN

Voor bestellingen, orderbevestigingen en betaalverkeer hanteert Van Os-Sonnevelt de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn van 7 jaar + 3 jaar. Gedurende die tijd worden ook uw persoonsgegevens bewaard op een beveiligde server.

INTERNE EN EXTERNE VERWERKING - GEBRUIK DOOR DERDEN

De persoonsgegevens waarover Van Os-Sonnevelt beschikt, worden uitsluitend intern gebruikt om alle communicatie en interactie met de klant optimaal te laten verlopen. De gegevens zijn enkel toegankelijk voor bevoegde medewerkers die opgeleid werden om met die gegevens om te gaan en die verplicht zijn de vertrouwelijkheid ervan te respecteren.

Van Os-Sonnevelt stelt geen persoonsgebonden gegevens ter beschikking van derde partijen, noch gratis noch tegen betaling, en neemt alle nodige voorzorgen om de onrechtmatige toegang tot en het oneigenlijk gebruik van haar databestanden onmogelijk te maken.

INZAGE- EN AANPASSINGSRECHT

U heeft op elk moment het recht de over u bewaarde persoonsgegevens in te kijken, te laten verbeteren of aanpassen of te laten verwijderen. Voor inzage volstaat het een e-mail te sturen naar info@vanos.be of tijdens de kantooruren telefonisch contact op te nemen op het nummer +32 52 30 36 36.

Voor het laten verwijderen van uw persoonsgegevens kunt u uw verzoek via e-mail staven met een eenvoudige authenticatie, een scan van de voorzijde van uw identiteitskaart. Desgewenst kunt u zich tijdens de kantooruren ook aan het onthaal aanbieden om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of verwijderen.

VRAGEN EN SUGGESTIES

Voor alle vragen en opmerkingen over deze privacyverklaring en de persoonsgegevens die Van Os-Sonnevelt verzamelt, verwerkt en bewaart, kunt u terecht bij:

Van Os-Sonnevelt bvba
Weversstraat 12
BE-1840 Londerzeel
Telefoon +32 52 30 36 36
Fax +32 52 30 36 38
E-mail info@vanos.be

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

AANPASSINGEN AAN DEZE PRIVACYVERKLARING

Van Os-Sonnevelt houdt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. De wijzigingen zullen we op deze pagina doorvoeren.

 

Deze privacyverklaring werd voor het laatst aangepast op dinsdag 22 mei 2018.

Voor Van Os - Sonnevelt wordt 2019 het laatste jaar

Begin april zetten we na 43 jaar een einde achter onze verhuuractiviteiten.

We blikken terug op een geweldige reis met de meest fantastische medewerkers en klanten.

Vanaf 31 maart 2019 kunt u terecht bij www.jmt.be.Bedankt voor jullie vertrouwen in Van Os - Sonnevelt.

Sluiten